sửa chữa máy đếm tiền tphcm

TT VẬT TƯ THIẾT BỊ NGÂN HÀNG SÀI GÒN NHÀ PHÂN PHỐI HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
"Giao Hàng Kể Cả Chủ Nhật Và Ngày Lễ"

MÁY ĐẾM TIỀN MANIC

MÁY ĐẾM TIỀN GIÁ RẺ

Máy đếm tiền XIUDUN 3000B
2.900.000vnđ 2.050.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2131C
2.800.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2200
2.650.000vnđ 1.900.000vnđ
Máy đếm tiền XINDA BC-0188
3.550.000vnđ 2.450.000vnđ
Máy đếm tiền XIUDUN XD-2300C
3.150.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền XIINDA BC-0181
2.950.000vnđ 1.950.000vnđ
Máy đếm tiền TD-5CR
3.150.000vnđ 2.350.000vnđ

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN

Máy Đếm Tiền XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.450.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 618
4.700.000vnđ 3.380.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2850V
4.900.000vnđ 4.000.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 9000
5.900.000vnđ 3.900.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2700
5.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 8000
4.900.000vnđ 3.800.000vnđ

MÁY ĐẾM TIỀN XINDA

MÁY ĐẾM TIỀN MODUL

Máy đếm tiền Modul 1618
5.400.000vnđ 4.250.000vnđ
Máy Đếm Tiền MODUL 2618
5.200.000vnđ 4.190.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 0618
4.950.000vnđ 4.000.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 0618
6.750.000vnđ 4.950.000vnđ
Máy đếm tiền modul 6688W
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 2500
5.200.000vnđ 4.850.000vnđ
Máy đếm tiền Modul 5688
6.750.000vnđ 4.980.000vnđ

MÁY ĐẾM TIỀN ZJ

Máy đếm tiền  ZJ-A9
7.100.000vnđ 6.300.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5700B
6.300.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-A11
7.300.000vnđ 6.350.000vnđ
Máy đếm tiền  ZJ-5500B
6.700.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5600C
2.400.000vnđ 1.800.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5200B
6.200.000vnđ 5.200.000vnđ
Máy đếm tiền ZJ-5500C
3.400.000vnđ 2.800.000vnđ
Máy đếm tiền  ZJ-A10
7.300.000vnđ 6.200.000vnđ

MÁY ĐẾM VÉ SỐ

Máy đếm tiền TD-5CR
3.250.000vnđ 2.350.000vnđ
Máy đếm vé số XINDA 0182
3.150.000vnđ 2.450.000vnđ
MÁY DẾM VÉ SỐ XD 900
3.400.000vnđ 2.850.000vnđ
Máy đếm vé số MANIC B-900VS
3.900.000vnđ 3.350.000vnđ

MÁY ĐẾM TIỀN SILICON - BALION

Máy đếm tiền silicon 8800
7.700.000vnđ 5.700.000vnđ
Máy Đếm Tiền SILICON MC-8600
7.700.000vnđ 4.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền SILICON MC-9900N
7.900.000vnđ 5.300.000vnđ
Máy đếm tiền silicon mc 2900
3.500.000vnđ 2.650.000vnđ
Máy đếm tiền silicon mc 3600
3.450.000vnđ 2.400.000vnđ
Máy đếm tiền  BALION NH-406S
7.800.000vnđ 5.600.000vnđ
Máy đếm tiền  BALION NH-405S
7.900.000vnđ 6.200.000vnđ
Máy đếm tiền BALION NH-314S
6.700.000vnđ 4.900.000vnđ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY JAPAN

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9900
9.200.000vnđ 6.400.000vnđ
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY B-9000
9.100.000vnđ 6.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền GLORY 3100W
10.500.000vnđ 6.900.000vnđ
Máy Đếm Tiền GLORY 3500W
12.400.000vnđ 6.800.000vnđ

MÁY BÓ TIỀN

MÁY BÓ ÉP TIỀN ZD-93
3.400.000vnđ 2.400.000vnđ
MÁY BÓ ÉP TIỀN XD 998
3.150.000vnđ 2.550.000vnđ
MÁY BÓ ÉP TIỀN MANIC - 512
3.150.000vnđ 2.600.000vnđ
Máy bó tiền DK 93
3.150.000vnđ 2.850.000vnđ
MÁY BÓ TIỀN THẾP 100 TỜ LD-A
3.100.000vnđ 2.450.000vnđ
MÁY BÓ TIỀN THẾP 100 TỜ LD-B
3.100.000vnđ 2.450.000vnđ

MÁY SOI TIỀN

MÁY KHOAN CHỨNG TỪ SỬ DỤNG ỐNG NHỰA

MÁY ĐẾM TIỀN KHÍ NÉN

KÉT SẮT

Két sắt LeeGun 600C
4.800.000vnđ 4.500.000vnđ
Két sắt LeeGun 340E
3.150.000vnđ 2.990.000vnđ
Két sắt LeeGun 1600C
12.900.000vnđ 12.100.000vnđ
Két sắt LeeGun 650C
4.500.000vnđ 4.900.000vnđ
Két sắt LeeGun 870C
6.000.000vnđ 5.850.000vnđ
Két sắt LeeGun 360C
3.750.000vnđ 3.400.000vnđ

THÙNG TÔN - KỆ SẮT

VẬT TƯ KHO QUỸ

XE ĐẨY TIỀN - CHỞ TIỀN

Sản phẩm khác

Máy Đếm Tiền XIUDUN 6688W
5.200.000vnđ 3.800.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 668E
5.200.000vnđ 3.450.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 618
4.700.000vnđ 3.380.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2850V
4.900.000vnđ 4.000.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 9000
5.900.000vnđ 3.900.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2700
5.400.000vnđ 4.200.000vnđ
Máy Đếm Tiền XIUDUN 8000
4.900.000vnđ 3.800.000vnđ